måndag 18 november 2013

Religionsundervisning behövs delvis

Läser i dagens Aftonbladet om riksdagsledamoten Peter Persson (S) som verkar vilja avskaffa religionsundervisningen eftersom Gud inte finns. Att hållbara bevis för Guds existens saknas är uppenbart, så där är vi och vetenskapen högst överrens.  Vissa Jönköpingsbor verkar vara av annan åsikt.

Det är faktiskt lite komiskt att så många djupt troende inte bemötat sig läsa den bibel de anser är både helig och sann.  Hade de läst bibeln så skulle de inte undvika alla religiösa lagar som finns. Eftersom det är för mig omoraliska lagar så är det kanske bra.

Viktigare än religion för individers handlande är deras omgivning och kultur.  Så därför är kulturkunskap viktigare än religionsdelen i undervisning.  Så för mig borde ämnet snarare heta "kultur- och religionsundervisning" för att täcka området bättre. Att avskaffa omvärldsförståelsen är fel.

Dessutom är generellt mer kunskap av godo, även religionskunskap.  En vetenskaplig religionskunskap minskar dessutom religösiteten.  Religion är i sin tur ofta motståndare till kunskap.

Så även för en ateist som mig behövs religionsundervisning.  Dessutom behövs kulturundervisning - och de ämnen går hand-i-hand.

Ska erkänna att jag inte läst dotterns relgionsbok från skolan.  Ska göra det vid tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar