lördag 17 december 2016

Förbjuda tiggeri?

Jag ser att jag i ett tidigare inlägg tagit upp tiggerifrågan.  Det jag inte tog upp (men haft i tankarna länge är frågan om förbud).  Jag är emot förbud eftersom det ger konstiga signaler.  Däremot anser jag att tiggeri är att likställa med försäljning (men man säljer sin egen utsatthet).  En effektiv tiggare följer snarlika principer som andra försäljningar: bra läge och bra vara.

Men jag ser ingen rättighet att försäljning ska få försekomma varhelst (utanför andra näringsidkares butik exempelvis).  Därför bör all sorts försäljning i princip vara förbjudet på vissa platser.

Ett undantag för kortvarig försäljning tillåter skolklassers bullförsäljning, Röda korsets insamling, eller även kortvarigt tiggeri (där tiggeriet inte är primär försörjningskälla).

onsdag 12 augusti 2015

Lösning till tiggeriproblemet

Någon enkel lösning på hur tiggeriproblemet finns inte. Jag vet inte heller vad i hela frågeställningen man ska se som problemet (att vi behöver möta fattiga människor är absolut inte problemet).

Men ett par steg kan man ta:

1) Anmälningsplikt - även ibland kallat tiggeritillstånd.  Den fria rörligheten inom EU ska vi värna.  Men för den som kommer hit för att arbeta kan man kräva att man anmält sig så att tiden 3 månader kan efterlevas.  I och med denna anmälan kan personen få information hur det saker fungerar i Sverige.

2) Lättare avhysning.  Det måste generellt vara lättare att avhysa folk som bosätter sig på annans mark.  Har en person blivit avhyst två gånger så är det inte rimligt att personen en tredje gång ska kunna bosätta sig på annans mark.  Det här gäller för mig främst de "irländska asfaltsläggarna" som återkommer varje år.  Tiggarna får hänvisas till campingplatser (en del bor redan så idag) som är det sätt "man gör i Sverige" när man vill bo i tält en längre tid.

Det här löser på intet sätt de fattiga människornas situation.  Det kommer inte förbjuda tiggare på stan eller. Det enda som löses är respekten med fria rörligheten inom EU samt ordning och reda hur man får bosätta sig.

Fattigdomen är en stor fråga som bör hanteras på EU-nivå.  EU behöver gå in och stötta i de medlemsländer där fattiga människor inte får tillgång till mat, bostad eller utbildning.

onsdag 8 juli 2015

Vad tror kyrkan på egentligen?

Som ateist har jag länge försökt förstå vad (främst) kristna tror på.  De som är 100% bibeltrogna är ju tydliga, men samtidigt så knäppa och verklighetsfrånvända så att det inte är någon mening med att argumentera mot dem.

I en intervju i Vi i Sollentuna så sa prästen Kjell Dellert:  "Ofta handlar det om förutfattade meningar kring hur man inom kyrkan ser på Gud. De kanske tror att vi ser Gud som någon som sitter uppe bland molnen och tittar ner."

Eftersom jag vet att trosbekännelsen säger "vi tror på Jesus ... uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida" så är kyrkan ganska specifik på att de tror på någon i molnen som sitter på en stol.

Jag frågade Dellert om det och fick till svar att trosbekännelsen var symbolisk. Ett vanligt svar när man inte vill specificera vad man tror på egentligen.

Den felande länken i kommunikationen mellan mig och troende är kanske definitionen av ordet "tro".  Kyrkan använder ordet "tro" på flera sätt - de tror inte på en gubbe i himmelen, men de tror att Jesus sitter bredvid honom.

Min definition av "tro" är ungefär "jag anser att det är mer än 50% chans att påstående X är sant".  Vad kyrkans definition är vet jag inte.

På samma sätt skiljer sig min och kyrkans definition av "himmel".  När jag menar atmosfären (eller rymden för all del) så menar kyrkan nån odefinierbar plats.

tisdag 24 mars 2015

Yngre nämndemän behövs

Jag var nämndeman i fyra år.  Mycket intressant.  Det gick att samordna med mitt arbete, men kanske var femte gång fick jag ställa in.
Att det är många pensionärer som är nämndemän är tydligt men det måste inte vara så.  Ett par sätt för att underlätta yrkesverksamma att vara nämndemän är:
  • Låt yrkesverksamma få föreslå dagar som passar att sitta ting.  Att bli tilldelad datum är enkelt för tingsrätten och passar pensionärer bättre.  Yrkesverksamma och studenter skulle behöva kunna styra dagarna bättre.
  • När reserver ska kallas in så måste yrkesverksamma få tid att kontrollera kalender, etc.  Pensionärer är oftast först till kvarn. Jag slutade svara på dessa mass-SMS om extrapersonal eftersom jag aldrig skulle hinna bli först. Principiellt ska dessutom tingsrätten utse aktuell nämndeman och inte låta den som tjingar först få det.
  • Ge ersättning efter arbetsinkomst istället för enbart inkomstbortfall.  En skiftarbetare som sitter ting på sin lediga dag bör få ersättning som att det är en arbetsdag.
Om tingsrätten är anpassat bättre för yrkesverksamma nämndemän så kommer sedan partierna att kunna göra bättre reklam till den målgruppen.

torsdag 29 januari 2015

Nya tag i betygsfrågan

Betygsfrågan får mycket kritik. Jag är helt klart FÖR att barn/föräldrar tidigt ska få visat hur det går i skolan.  Betygskalan har jag däremot alltid haft kritik mot.

Men få saker blir bra om det införs utan stöd från de som ska använda det.  Därför borde betygsfrågan ta lite nya tag.  Börja med att tillåta kommuner, rektorer eller enskilda lärare rätt att ge betygsliknande omdömen.

Alla skolor ska inte vara lika och forskningen kommer få hjälp att jämföra olika vägar skolor tar och vilka metoder som fungerar.

fredag 21 november 2014

Brott mot barn och preskriptionstid

Brott mot barn är alltid upprörande.  Ibland är förövaren en närstående som barnet har ett beroende av.  Brottet kan vara fysiskt, men även ekonomiskt (lån upptagna, bankmedel försnillade, etc).

En enkel åtgärd jag önskar man borde utreda är att preskriptionstiden när barn är brottsoffer börjar räknas från när barnet fyller 18.

fredag 14 november 2014

Samvetsfrihet inom vården

I dagarna diskuteras ifall samvetsfrihet inom vården ska tillåtas. Många är upprörda och en del anser det självklart.

Det jag tror är upprörande (åtminstone för mig) är det religiösa inslaget.  Personer vill hänvisa till sin religion för att få slippa utföra vissa moment.  Religion står inte högt i kurs hos majoriteten kan man konstatera.

Att hänvisa till religion är ofta att inte ha någon egen åsikt i moraliska frågor.  Det blir inte bättre av att bibeln är full av omoraliska påbud eller regler som personen valt att inte följa. Jag respekterar de som har en ståndpunkt och är öppen för att ändra uppfattning.  Då kan vi prata om saken och öka vår förståelse för varandra.

Själv vill jag inte arbeta inom vissa delar av spelindustrin eller militärindustrin.  Det är inget konstigt med det. Skulle arbetsförmedlingen försöka få mig att bli slaktare så säger jag nej - och jag kan göra det utan att hänvisa till religion.

Religionshänvisningen är lite som att säga "min mamma har antytt att jag inte borde göra det".  Ett fegt och en ointelligent ståndpunkt (om man inte är ett barn).  Jag uppmanar troende att stå för sina åsikter och inte gömma sig bakom religionen.

Jag uppmanar även troende att faktiskt läsa bibeln.  När du sedan inte får ihop logiken och moralen så har du en grund att skapa dig en egen moralisk uppfattning.

Till sist en lite rolig frågesport om bibeln:
Nu blev det lite mycket religion i inlägget.  Vad gäller samvetsfrihet så är det chefen för vårdenheten som har ansvar för att verksamheten fungerar.  Om en enskild barnmorska kan slippa vissa moment men helheten fungerar så är det inga problem anser jag.  Men om vårdenheten inte kan ge den vård medborgarna har rätt att kräva så blir det i slutänden skäl för uppsägning.  Tråkigt för individen, men inget alternativ för samhället.