fredag 18 januari 2013

Sammandrag från KF 16/1

På kommunfullmäktige 2013-01-16 så avhandlades bland annat trafikfrågor vid skolor, nytt hyressystem för skollokaler, valfrihetssystemet för äldre (LOV) samt politikerersättning.  Nedan följer kortfattat hur jag såg på kvällens debatter.

Folkpartiets Thorwald Larsson berättade hur skolor under året ska delta för att föreslå och prioritera hur den lokala trafiksituationen kan förbättras. Det är viktigt att skolan är delaktig för att resultatet ska bli bra.

Vår nya gruppledare Anna-Lena Johansson yrkade bifall för den ändring av hyressystemet för skolorna. Skolsektorn får tillskott av pengar så att det kompenserar för den mer marknadsmässiga hyran som blir. För flera skolor blir det pengar över.  FP's Gunnar Bergqvist var väldigt stolt att ansatsen är att föreningslivet ska kunna hyra in sig i skolans lokaler.  Oppositionen tycker inte om förändringen och vill hellre särskilja lokalkostnaden från skolpengen, vilket Thorwald Larsson förklarade gör att skolor kan börja lägga fram långa och dyra tillbygnadsförslag.  Miljöpartiets yrkande att en utvärdering ska göras inom två år bifölls av alliansen.

Angående LOV tycker oppositionen inte att de äldre ska ha möjlighet att fritt välja äldreboende.  Anna-Lena Johansson och alliansen yrkade bifall till förändringen vilket röstades igenom efter en lång debatt.  Nu kommer de äldre få större makt att välja det de tycker är bra.

Genom att Folkpartiet bytt sitt kommunalråd vid årskiftet så fick detaljer revideras i årsarvoden för förtroendevalda.  I samband med det så kom frågan upp om förtroendevaldas pensioner ser ut.  Den korta debatten avslutadas med att allt står på Sollentunas hemsida och att man kan läsa själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar